Skip links

Arealets bestevenn – er oss!

3D-laserskanner til oppmåling av boligareal avdekker store avvik – verifiser arealet slik at du unngår store overraskelser.

DEL

Takst og megler bransjen tar bort risiko på arealavvik

I dag måles de fleste boliger med en håndholdt lasermåler, penn og papir. Hvis boligen har skråtak, kurver eller skrå vegger, som er vanlig i eldre bygg, blir det ofte feil. Arealavvik er den vanligste feilen ved kjøp og salg av bolig, og utgjør 27 % av tvistesakene, ifølge Norsk takst.

For oss er det viktig å inneha korrekt informasjon av boliger vi selger. I dag benytter vi utelukkende BRuksAreal.no til arealmåling og plantegninger, da vi selv har opplevd at areal på nye enheter også innehar avvik som er større enn det kravet i dag tillater, forteller eiendomsmegleren til oss.

Ny regel om innendørs arealsvikt fra 1. januar 2022

Det er nå vedtatt en ny regel i avhendingsloven § 3-3 fra 1. januar 2022.

Den nye regelen ble begrunnet med følgende tre forhold:

  1. Når ethvert arealavvik utgjør en mangel, gir det enklere og mer forutsigbar rettstilstand.
  2. Det vil gi en rimeligere løsning i lys av endrede forhold i boligmarkedet. Kvadratmeterpris har fått langt større betydning i dag.
  3. Enklere regel vil sikre bedre informasjonsgrunnlag ved boligsalg. Måleutstyr og standarder for måling er nå omforente (NS 3940:2007)

Den nye regelen i avhendingsloven § 3-3 innebærer at ethvert avvik fra det opplyste bygningsarealet utgjør en mangel. Det gjøres unntak der man kan bevise at kjøper ikke vektla opplysningen. I tillegg må avviket utgjøre minst to prosent og er minst en kvadratmeter avvik fra det opplyste.

Paragraf 3-3 (2) om arealsvikt lyder som følger:

§ 3-3. Arealsvikt

Det er ein mangel dersom bygningar på eigedomen har mindre areal enn det som er opplyst av seljaren eller medhjelparane til seljaren, så framt avviket er større enn to prosent og utgjer minst ein kvadratmeter. Det er likevel ikkje ein mangel dersom seljaren godtgjer at kjøparen ikkje la vekt på opplysninga.

Måling av arealavvik skal skje opp mot bygnings hoveddel (f eks bruksareal, BRA), mens avvik knyttet til balkonger, boder og andre selvstendige Bygningsdeler beregnes opp mot det opplyste arealet på balkongen, boden osv.

Mange takstmenn vil nok kjenne seg igjen i tegningen over. Med tradisjonell måling kan det være vanskelig å finne korrekt mål. I bildet over ser vi at avviket er 2m² i underetasjen, til sammen med 1.etg i denne boligen var avviket på 4.56m² som da er hele 5m² etter regnings regelen. I dette tilfelle er avviket på hele 2.95%.

Ta vekk risikoen ved å la oss utføre arealmålingen!

Trykk her for å se våre priser og avtal tid
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å forbedre din nettopplevelse.
Les mer
Dra